Alkoholmissbruk

Alkohol splittrar barnfamiljer

Mer än en tredjedel av amerikanerna uppger att alkohol orsakat problem i familjen enligt en undersökning av Gallup.

Ända sedan 1940-talet undersöker Gallup i vilken grad amerikaner upplevt att alkohol orsakat problem i familjen. I år svarade 36 procent av de tillfrågade att ja på frågan, en av de högsta talen sedan undersökningarna inleddes.

När frågan ställdes första gången 1947 uppgav 15 procent att alkohol orsakat problem i familjen, andelen låg där, eller något lägre, fram till mitten av 1970-talet. Sedan har andelen stadigt ökat. Under 1980-talet låg genomsnittet på 21 procent, under 1990-talet på 27 procent och under 2000-talet på omkring 32 procent.

Det verkar inte som om det finns något samband med ökat drickande av alkohol och att fler rapporterar om att alkohol orsakat problem i familjen. Från Gallup spekulerar man i att en orsak kan vara att man idag är mer öppen med alkoholism och att fler därför är beredda att uppge att familjen haft problem med alkohol. En annan orsak kan vara ett ökat fokus på alkoholrelaterad brottslighet, till exempel rattfylleri, vilket gör att fler fått problem med rättsväsendet på grund av alkohol.

Mer från Accent