Forskning

Alkohol ökar dödlighet i prostatacancer

Alkohol ökar risken för att drabbas av prostatacancer och för att dö, och kan påverka behandlingen negativt.

Många tidigare studier har visat att den som dricker måttliga till stora mängder alkohol också löper större risk att drabbas av prostatacancer. Samtidigt har andra studier inte kunnat visa något sådant samband, eller till och med visat det motsatta: att vin skulle kunna skydda mot prostatacancer, och minska tillväxten av en uppkommen tumör.

För att reda ut oklarheterna har forskare vid University of Nebraska Medical Center gått igenom de tidigare studierna och funnit att flera inte tagit hänsyn till andra faktorer som kan ha påverkat. Faktorer som matvanor (särskilt lågt intag av fisk, grönsaker och fleromättade fetter, samt högt intag av rött kött), rökning, prostatacancer i familjen, låg fysisk aktivitet, många sexualpartners, tidig samlagsdebut och sexuellt överförbara sjukdomar. Fynden har de publicerat i Biomolecules.

Dessutom fann forskarna att kriterierna för kontrollgrupperna och frågeformulären var olika i de tidigare studierna. Exempelvis hade flera inte tagit hänsyn till varför de som inte drack alkohol inte gjorde det. Forskarna kallar det Sick-quitter-effekt, när personer som tidigare druckit alkohol blivit icke-konsumenter för att de är sjuka.

Forskarna fann också felaktigheter i den rapporterade alkoholkonsumtionen. Eftersom prostatacancer är långsamt växande är hela livets alkoholkonsumtion av betydelse, men många studier frågade bara om nuvarande, eller senaste årens, konsumtion.

Resultatet av granskningen var att forskarna såg ett samband mellan mängden alkohol och risken för prostatacancer. Deras slutsats är att högt alkoholintag, och särskilt berusningsdrickande, kan kopplas till förhöjd risk för prostatacancer. Någon skillnad mellan olika alkoholsorter upptäckte de inte.

Alkohol ökar också risken att dö eftersom den kan påskynda tumörens tillväxt och förkorta tiden för att utveckla metastaser.

Forskarna rekommenderar personer med ärftlig risk för prostatacancer att vara försiktiga med alkohol, och patienter som diagnosticerats med prostatacancer rekommenderas att genast sluta dricka alkohol. Forskarna är också oroliga för att alkohol kan ha negativ inverkan på hormonbehandling av tumören. 

Mer från Accent