Forskning

Alkohol kostar miljarder i sjukfrånvaro  

Alkoholrelaterad sjukfrånvaro kostar USA 232 miljoner dollar varje år.

Enligt en amerikansk studie orsakar alkohol kostnader på 232 miljoner dollar i förlorade arbetsdagar årligen i USA. Det är också sannolikt att problemet ökade under pandemin, men mer forskning behövs för att kunna fastställa detta. 

Studien baseras på uppgifter om 110 000 personer med heltidsarbete, och är gjord av forskare vid Washington University School of Medicine i St. Louis. Enligt forskarna uppskattade 9 procent av deltagarna att de hade problem stora nog för att kunna diagnosticera dem med alkoholberoende. 

De med stora alkoholproblem rapporterades missa 32 arbetsdagar varje år på grund av illamående, skador, eller bakfylla. Det innebär en dubblering av arbetsfrånvaro i jämförelse med de som inte har ett alkoholberoende. Sammanlagt innebär de förlorade arbetsdagarna minskade intäkter på mer än 232 miljoner dollar varje år. 

De i studien som inte mötte kriterierna för alkoholberoende missade omkring 13 arbetsdagar varje år, medan de som kunde kategoriseras ha ett milt alkoholberoende missade omkring 18 arbetsdagar. De som uppskattades ha ett medelmåttigt alkoholberoende missade nästan 24 arbetsdagar, och de med kraftigt beroende missade omkring 32 arbetsdagar. 

Forskarna bedömer att drygt 9 procent av alla som arbetar heltid har ett alkoholberoende och att de står för 14 procent av den totala frånvaron från arbete. 

Alkoholberoende var vanligast hos män, yngre personer och de som identifierar sig som vita eller hispanics, samt bland de med lägre inkomster. 

Forskarna fastställer att eftersom att fler människor har arbetat hemifrån under pandemin kan det vara svårt för arbetsgivarna att märka om någon anställd är borta mycket. Studien pekar också mot att mönstren för alkoholkonsumtion förändrats under pandemin, bland annat ökade försäljningen av alkohol i USA med 20 procent mellan 2019 och 2020, och att distansarbetet ökat problemen.

Mer från Accent