USA

18 kronor – så mycket går samhället back på varje drink

Samhällets kostnad för alkoholkonsumtion täcks inte på långa vägar av skatteintäkter. Det hävdar amerikanska forskare.

Bilolyckor, hjärt- och leversjukdomar eller våld som orsakats av alkoholkonsumtion kostar inte bara människoliv – utan belastar även samhällen ekonomiskt.

Somliga förutsätter att alkoholskatter står för en stor del av den kostnaden. Det stämmer inte, menar amerikanska forskare, i en studie som nyligen publicerats i Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Alkoholskatter kommer inte i närheten av att täcka kostnaderna. Forskarna menar att de samhälleliga skadorna motsvarar drygt två dollar per glas – medan alkoholskatten står för drygt 0,20 dollar per glas. (Drygt 20 svenska kronor i samhällsskador, respektive två kronor i skatt).

Forskarna konstaterar att höjda alkoholskatter inte bara skulle hjälpa till att täcka kostnaderna – strategin skulle också kunna leda till mindre problematiskt drickande.

– Jag tror att många människor är omedvetna om storleken på alkoholskatter. Folk tänker på alkohol som en källa till statliga intäkter, men istället för att tillhandahålla intäkter kostar alkoholen pengar för samhället, säger studiens medförfattare Timothy Naimi, forskare och läkare vid Boston Medical Center och Boston University, till Reuters.

Medan försäljningsskatter har hållit jämn takt med inflationen, har vissa andra typer av skatter inte gjort det, enligt forskarna. Det kan bero på att punktskatter inte baseras på produktens pris, utan läggs snarare på grossistnivå och bedöms per volymenhet, till exempel per ölfat. Dessa punktskatter har urholkats över tid till följd av inflation, menar forskarna.

Skatterna skilde sig dessutom mycket mellan USA:s olika delstater. Delaware i den ena änden av skalan med 0,03 dollar per glas och Tennessee i andra änden, med 0,27 dollar per glas. När forskarlaget sedan lade till det genomsnittliga värdet på federala skatter per glas, landade den totala genomsnittliga skatten på 0,20 dollar per glas.

Dessutom säger forskare till nyhetsbyrån Reuters att studien inte inkluderar alla samhällskostnader; det är osäkert hur mycket skatt som går till reparationer eller för att täcka medicinska kostnader till följd av alkoholkonsumtion.

En anledning till att man inte ser en ökning av alkoholskatten i USA är att det finns lobbygrupper som kämpar emot det, enligt Ramon Battaler, chef inom hepatologi vid University of Pittsburgh Medical Center, som menar att skatterna är högre i Europa.

Han tror att alkoholskatter kan resultera i att färre människor dricker på ett sätt som äventyrar deras egna och andras hälsa. Ett exempel är att skatt på cigaretter avskräckt folk från att röka, något som visade sig vara effektivt i USA.

– Höjda alkoholskatter har exempelvis visat sig minska överdrivet drickande i Storbritannien. Det har bevisats vetenskapligt, säger Ramon Battaler.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer