Alkohol

Alkohol fortfarande Australiens största drogproblem

Många ser inte alkohol som en hälsorisk överhuvudtaget.

Mellan 2019 och 2020 sökte 139 000 australier hjälp för drogberoende. Alkohol fortsätter att vara den vanligaste drogen att söka hjälp för. 34 procent sökte för alkohol, 28 procent för amfetamin amfetamin och 18 procent för cannabis. I de äldre åldersgrupperna är alkohol den vanligaste anledningen att söka hjälp. Det rapporterar Medical Xpress.

Samtidigt visar forskning att många australier inte vet tillräckligt om alkoholens skadeverkningar, särskilt bland de yngre är okunskapen stor. Mer än hälften av de tillfrågade kände inte till vad ett standardglas innebär, eller vad som är rekommenderat maxintag av alkohol under en dag eller en vecka, rapporterar Sunshine Coast News.

20 procent ser inga hälsorisker alls med att dricka alkohol enligt undersökningen. Bland unga i åldern 18–24 år var antalet 29 procent. 27 procent i åldersgruppen uppger att de dricker mer än förra året nu efter att pandemirestriktionerna lättats.

Nu uppmanas Australiens föräldrar att inte låta sina barn dricka alkohol. Mer än en fjärdedel av australier i åldern 16–17 år tillåts att dricka alkohol hemma enligt en annan studie som The Guardian rapporterar om. 18 procent tillåts att ta med sig alkohol till fester.

Mer från Accent