Våldtäkt

Alkohol farligaste våldtäktsdrogen

Många är rädda för att bli drogade på krogen, men den drog som oftast banar väg för sexuella övergrepp häller de flesta i sig frivilligt.

Studier visar att många oroar sig för att bli drogade på krogen. Nya produkter, som ska hjälpa användarna att upptäcka oönskade droger, utvecklas hela tiden. Det skriver forskaren och kolumnisten David Robert Grimes i The Guardian.

I marknadsföringen av de nya produkterna sprids också skräckhistorier.

Kritiker menar att sådana produkter ger fel fokus och lägger ansvaret på offret. Dessutom förutsätter en marknad för produkterna att det är vanligt att man blir drogad på krogen, vilket det inte finns några belägg för.

Enligt David Robert Grimes undersökte två forskare i rättsmedicin över 1 000 misstänkta fall år 2005. De fann alkohol, ofta i höga koncentrationer, hos de flesta. I drygt en fjärdedel av fallen fann forskarna ytterligare någon drog, som cannabis, ecstasy, kokain, amfetamin eller heroin.

I många fall förekom drogerna i kombination med alkohol, vilket kan få ödesdigra effekter på minnesförmågan. Forskarna letade också efter läkemedel och fann sådana hos knappt 200 av de undersökta. Den absolut övervägande delen hade dock tagit medicinerna själva, antingen för att de ordinerats av läkare eller i berusningssyfte.

Endast 21 av de 1 014 fallen kunde misstänkas för att ha blivit drogade. Inte ens i dessa fall kunde det helt uteslutas att personerna glömt eller förnekat att de tagit drogen själva.

Liknande resultat har, enligt David Robert Grimes, också andra undersökningar kommit fram till.

Slutsatsen, som David Robert Grimes drar, är att det är försvinnande liten risk att bli ofrivilligt drogad på krogen. I stället är det alkohol vi bör vara rädda för.

Han anser att alkohol är en så accepterad drog i vår kultur att vi ofta glömmer hur potent den är. Snarare än att skaffa produkter som ska skydda mot osannolika scenarier borde vi alla fundera över våra alkoholvanor och pränta in att sex med någon som är kraftigt berusad är övergrepp, oavsett vem som bär ansvaret för att personen är påverkad.

Mer från Accent