USA

Alkohol bakom 1 av 8 dödsfall  

För amerikaner 20-64 år är hög alkoholkonsumtion en vanlig dödsorsak.

Enligt en ny studie dör en av åtta amerikaner mellan 20-64 år på grund av hög alkoholkonsumtion. I åldrarna 20-49 år gäller det så många som var femte. Sett till hela befolkningen dör 1 av 20 av hög alkoholkonsumtion. 

Forskare har granskat dödsfall mellan 2015-2019. De flesta som dog av hög alkoholkonsumtion gjorde det till en följd av leversjukdomar, förgiftning, eller motorfordonsolyckor.  

Dödssiffrorna steg också under det första pandemiåret 2019 vilket gör att de misstänker att dödstalen kan vara högre nu än under studiens genomförande. 

Mer från Accent