Kanada

1 av 20 dör inom ett år efter sitt andra akutbesök

Ett misslyckande för vården anser Paul Kurdyak, psykiatriker och forskare.

Var tjugonde som söker akut vård vid alkoholrelaterade psykiska problem dör inom ett år efter andra besöket.

Det är ett misslyckande för vården anser Paul Kurdyak, psykiatriker och forskare, och en av författarna av en ny studie, som genomförts på en akutmottagning i Ontario, Kanada. Det rapporterar Toronto Star.

I studien ingick 25 800 personer över 16 år, som sökte hjälp för mentala eller beteendeproblem relaterade till alkohol mellan 2010 och 2016. Under perioden avled 5,4 procent inom ett år efter sitt andra besök på mottagningen.

Majoriteten av de döda var män mellan 45 och 65. De flesta bodde i en förort där inkomsterna var låga.  

– Jag blev väldigt tagen av resultatet, säger Paul Kurdyak, till Toronto Star.

Enligt Paul Kurdyak visar studien att det behövs ett bättre system för att säkra att de här personerna får det stöd de behöver för att få bukt med sitt beroende.

”Vi hjälper dem med abstinensen och sedan får de gå härifrån med en remiss till behandling, men vi följer inte upp och kontrollerar att de går dit.”

Paul Kurdyak

– Vi hjälper dem med abstinensen och sedan får de gå härifrån med en remiss till behandling, men vi följer inte upp och kontrollerar att de går dit. Det är upp till patienten, säger han och tillägger att tröskeln för att söka vård måste sänkas.

De flesta deltagarna i studien som dött en för tidig död dog av självmord eller olyckor. Enligt Paul Kurdyak är ”olyckor” i det här fallet ett väldigt brett begrepp som även inkluderar opioidöverdoser, som ingen kan veta om de var avsiktliga eller ej.

Paul Kurdyak hoppas att studien även ska rikta ljuset mot alkoholkonsumtion generellt, och till att alkohol fortsätter att bidra till försämrad folkhälsa med alarmerande konsekvenser.

Mycket fokus har sedan 2016 legat på opioidkrisen, menar han.

– Men alkohol har varit en epidemi hur länge som helst, säger han.

Han tycker att de som kämpar mot alkoholberoende ska få mer uppmärksamhet, och att politiska beslut och behandlingsmöjligheter ska bli bättre framöver.

– De förtjänar vår uppmärksamhet, säger han. 

Mer från Accent