Ny rapport

Norges alkoholnota 100 miljarder kronor per år

"Minskad alkoholkonsumtionen ger en stor ekonomisk vinst."

Oslo Economics har på uppdrag av norska nykterhetsrörelsens paraplyorganisation Actis beräknat alkoholens kostnader för det norska samhället. I en ny rapport redovisar de kostnaderna till mellan 80 och 100 miljarder norska kronor årligen, vilket motsvarar mellan 85 och 107 miljarder svenska kronor. Ett resultat som ligger väldigt nära de svenska beräkningarna som Ramboll gjorde för Systembolagets räkning, när de 2019 kom fram till att den svenska alkoholkonsumtionen kostar samhället 101 miljarder årligen.

– Att minska alkoholkonsumtionen ger en stor ekonomisk vinst. Rapporten visar att det är långt mycket billigare att förebygga genom en ansvarsfull alkoholpolitik än att betala priset för en hög konsumtion i efterhand, säger Inger Lise Hansen, generalsekreterare i Actis, i ett uttalande på organisationens hemsida.

100 miljarder norska kronor motsvarar kostnaden för 30 nya Munch-museer eller kostnaden för tre vinter OS i Peking.

Det är inte bara den som själv använder alkoholen som drabbas. Av de kostnader som rör försämrad hälsa och livskvalitet beräknar Oslo Economics att mellan 9,2 och 17,2 miljarder kronor kan tillskrivas anhöriga. 

– Vi måste ha med oss att bakom dessa siffror döljer det sig personer som idag betalar ett högt pris för vårt dryckesmönster. Minskad alkoholkonsumtion kan minska statens utgifter. För enskilda människor kan det lätta på bördan och ge mindre bekymmer och ökad livskvalitet. Mitt budskap är därför att vi måste förebygga, säger Inger Lise Hansen.

Den norska regeringen har som mål att minska alkoholkonsumtionen med 10 procent till 2025, vilket enligt Actis skulle ge fördelar som bättre folkhälsa, färre alkoholrelaterade skador och bättre livskvalitet för anhöriga.

– Världshälsoorganisationen pekar på pris, tillgänglighet och reklamförbud som det som fungerar bäst för att hålla nere konsumtionen. Forskningen visar också att det är de breda, befolkningsinriktade åtgärderna som fungerar bäst för att hålla nere förbrukningen även bland dem som dricker mest. Därför är det viktigt att göra det vi kan för att behålla Vinmonopolet, hålla skatterna höga och värna om reklamförbudet, säger Inger Lise Hansen.

Mer från Accent