USA

38 miljoner amerikaner dricker för mycket

Amerika har alkoholproblem. Enligt en ny rapport dricker 38 miljoner amerikaner för mycket. Läkare uppmanas att prata med sina patienter om alkohol.

I en ny rapport från Centres for Disease Control and Prevention (CDC) uppskattas att 38 miljoner amerikaner dricker för mycket, enligt CBS News.

– Att dricka för mycket alkohol har fler hälsorisker än de flesta inser. Alkoholscreening och kort rådgivning kan hjälpa människor att sätta realistiska mål och uppnå dem, säger Tom Frieden, chef för CDC.

Studier har visat att man med så enkla medel kan sänka alkoholintaget med 25 procent hos storkonsumenter, vilket skulle ge stora vinster för folkhälsan. Och det finns mycket att vinna. CDC uppskattar det amerikanska samhällets kostnader för alkohol till cirka 224 miljarder dollar per år och att omkring 88 000 amerikaner varje år dör av alkoholrelaterade orsaker.

Majoriteten av de 38 miljonerna som dricker för mycket är inte alkoholister, men de dricker för mycket och/eller för ofta. Enligt CDC har bara en fjärdedel av dem talat om alkohol med sin läkare trots att hög alkoholkonsumtion är tätt förknippad med hälsoproblem.

I februari förra året visade en annan rapport att bröstcancer är den alkoholrelaterade cancerform som leder till flest dödsfall bland kvinnor i USA. För män leder cancer i mun, svalg och matstrupe till flest dödsfall.

CDC anser också att alla gravida bör få testa sin alkoholkonsumtion och få råd. Enligt den senaste uppskattningen fortsätter en av 13 amerikanska kvinnor att dricka under graviditeten.

– Hälsovården kan erbjuda den här servicen till fler och involvera samhället för att hjälpa människor att undvika hälsovådlig alkoholkonsumtion, säger Tom Frieden.

Mer från Accent