Covid 19

IOGT-NTO vill begränsa Systembolagets öppettider

Frågan om förlängt alkoholstopp är ute på remiss till imorgon. IOGT-NTO vill se ytterligare begränsningar för att förebygga en tredje våg av covid-19.

Alkoholstoppet från klockan 20.00 har förlängts till den 14 februari. Men regeringen har skickat ut en promemoria på remiss om att förbudet mot att servera alkohol på krogen från klockan 20.00 ska förlängas, och gälla till den 28 februari. Därefter föreslår regeringen att förbudet mot alkoholförsäljning ska gälla från 22.00.

Remissinstanserna har till imorgon, tisdag 9 februari, på sig att svara. 

– Det finns en tydlig koppling mellan alkoholkonsumtion och mottaglighet för och spridning av covid-19. När smittspridningen fortfarande är hög och det pratas om risker för en tredje våg är det mycket klokt att förlänga alkoholstoppet, säger Irma Kilim, drogpolitisk chef på IOGT-NTO.

Irma Kilim lyfter också att ytterligare åtgärder kan behövas för att minska smittspridning.

– Ytterligare begränsningar av alkoholens tillgänglighet behöver också genomföras för att förebygga en tredje våg – i den mån vi kan göra det. Där skulle en begränsning av Systembolagets öppettider spela en viktig roll.

Mer från Accent