Sverige

Så mycket kostar alkoholen

103 miljarder kronor. Så mycket kostar alkoholen Sverige under ett år. Det visar en ny studie – som välkomnas av IOGT-NTO.

Studien  Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser har gjorts av analysföretaget Ramboll på uppdrag av Systembolaget.

– Rapporten sätter tydligt fokus på alkoholens konsekvenser, säger IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero, och fortsätter:

–  Även om det mänskliga lidandet alltid bör vara det mest väsentliga, så är siffror som  kan omvandlas till kronor och ören ibland det som är lättast  att ta till sig. Vi behöver lyfta debatten till en nivå där alkoholen inte behandlas som vilken vara som helst.  

Så här fördelar sig kostnaderna för alkoholkonsumtionen i Sverige:

  • Försämrad livskvalitet 43 miljarder kronor
  • Produktionsbortfall 35 miljarder kronor
  • Sjukvård 15 miljarder kronor
  • Brottslighet 9 miljarder kronor

– Ju mer alkohol som dricks desto större blir skadorna, och då ökar också kostnaderna, säger Magdalena Gerger, vd Systembolaget, i ett pressmeddelande.

I vartannat misshandelsfall är alkohol inblandat, och ungefär 660 000 vårdbesök är alkoholrelaterade. 625 000 alkoholrelaterade sjukdagar tas ut under ett år. Polis och åklagare utredde 162 000 alkoholrelaterade fall – till en kostnad för samhället av 10 miljarder kronor år 2017.

I studien har man även räknat på kostnaderna för den försämrade livskvalitet alkoholen kostar samhället – både för den som dricker och för närstående och omgivning. Kostnaden beräknas uppgå till 43 miljarder kronor.

Studien har även beräknat de nyttor alkoholen skapar. De samlade nyttorna uppgick till 10 miljarder kronor.

Det saknas kunskap och fakta om vad alkoholen kostar det svenska samhället anser Magdalena Gerger:

– Vi efterlyser att dessa luckor täpps igen. Det kan till exempel handla om att registerföra alkohol som en av flera orsaker i patientjournaler eller vid brott, säger Magdalena Gerger, som även skrivit ett debattinlägg i Aftonbladet.

Johnny Mostacero menar att det är angeläget att fortsätta diskussionen om den svenska alkoholpolitiken.

– Vi behöver diskutera hur vi kan utveckla vår restriktiva och solidariska alkolholpolitik ytterligare – istället för att som vissa partier föreslår montera ner den. Denna rapport ser jag som ännu ett bidrag till att lyfta ner alkoholen från den piedestal den alltför länge befunnit sig på, säger han.

Mer från Accent