Alkohol

12,8 miljoner till alkoholforskning

Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut totalt 12,8 miljoner kronor till 28 olika forskningsprojekt. Accent har hela listan.

Forskningsbidragen delas ut till såväl etablerade som juniora forskare och avser perioden 2021–2022.

Ett av bidragen går till Björn Trolldal, CAN, som ska studera effekterna av hur covid-19 påverkat alkoholkonsumtionen i olika grupper. Johanna Gripenberg, STAD, ska göra en 25-årsuppföljning av ansvarsfull alkoholservering, och Sven Andréasson, Riddargatan 1, ska undersöka hur alkoholvanor uppmärksammas i primärvården, vilket även Thor Norström, Stockholms universitet, ska göra.

Lisa Ulenius, Göteborgs universitet, ska undersöka konsumtion av alkohol blandat med energidryck, och Mats Ramstedt, CAN, ska studera alkohol och dödlighet i cancer. Flera projekt ska studera effekten av olika behandlingsmetoder, och flera har barnperspektiv. Här är hela listan på beviljade forskningsbidrag.

Alkoholforskningsrådet består av 14 ledamöter. 10 av dem är experter och forskare inom alkoholforsknings-området, och 4 är företrädare för allmänna samhällsintressen. 

I Systembolagets uppdrag ingår att informera om alkoholens risker, och detta sker bland annat genom att bidra till forskning om hur den som dricker alkohol påverkas, och hur alkoholens skadeverkningar drabbar andra än konsumenten. 

Mer från Accent