Alkohol och cancer

1 av 4 dricker över gränsen

Främst är det männen som dricker mycket.

Närmare var fjärde fransman mellan 18 och 75 dricker regelbundet mer alkohol än vad landets hälsovårdsmyndigheter rekommenderar. Vilket innebär mer än 10 enheter alkohol per vecka. Nya siffror från hälsomyndigheten visar att 23,7 procent överskrider gränsvärdet som hälsomyndigheten tillsammans med Nationella cancerinstitutet satte 2017. Det skriver The Connexion

Främst är det män som dricker mycket. Medan 33,2 procent av männen överskrider gränsvärdena regelbundet gör endast 14,7 procent av kvinnorna det. Unga dricker mer sällan än äldre, men när de dricker så dricker de större mängder.

Socioekonomiska förhållanden har också betydelse. De grupper där risken är störst är kvinnor med hög utbildning, arbetslösa män, och höginkomsttagare.

För att minska de negativa hälsoeffekterna av alkohol har de franska hälsomyndigheterna utfärdat riktlinjer som rekommenderar fransmännen att inte dricka mer än 10 enheter alkohol per vecka, aldrig mer än två enheter per dag, samt ha flera helt alkoholfria dagar i veckan.

Rekommendationerna är en del av en tioårsplan för att minska antalet cancerfall i Frankrike. Målet är att få ned antalet cancerfall med 60 000 om året. Flest antal cancerfall som är möjliga att förebygga orsakas av tobak, med alkohol på andra plats. Därefter kommer ohälsosam kost och brist på motion. Av studier som genomförts som en del av planen framgår också att 10 procent av fransmännen konsumerar 68 procent av den alkohol som säljs i landet.

Mer från Accent