Norge

1 av 3 akutpatienter drogpåverkade

Fler än var tredje norsk akutpatient testar positivt för droger.

Det visar en ny norsk studie, som under ett år granskat 35 (av landets 38) norska akutmottagningar.

Resultatet visar att cirka 35 procent av patienterna testat positivt på ett eller flera droger. För 80 procent var koncentrationen så hög att patienten beskrevs som ”synbart påverkad.”

Det vanligaste berusnimgsmedlet var alkohol, 21 procent, följt av benzodiazepiner och z-medikamenter, 13 procent, opioider, 10 procent, centralstimulerande substanser, 8 procent, och cannabis, 7 procent. 16 procent av patienterna testade positivt på mer än en drog. De som oftast var påverkade var yngre män och patienter med våldsrelaterade skador.

Forskarnas slutsats är att det behövs skadeförebyggande strategier för bruk och förskrivning av receptbelagda droger. De vill även att screening vid inläggning i samband med trauma, samt att dessa resultat införs i det norska traumaregistret.

Mer från Accent