WHO uppmärksammar samband mellan alkohol och HIV

På grund av alkohol förvärras både hiv-epedimin och andra infektionssjukdomar. Det uppmärksammas i en ny rapport från Världshälsoorganisationen, WHO.

Ett antal av de stora infektionssjukdomarna i världen, bland andra hiv, tuberkulos och lunginflammation både sprids och leder till fler dödsfall på grund av alkohol. En av orsakerna är att alkohol försämrar immunförsvaret, men det är inte den enda.

– Både tuberkulos och hiv kräver långvarig, ganska tuff medicinering, säger Karl Ekdahl på EU:s Smittskyddsmyndighet ECDC till Sveriges Radio. Att under pågående missbruk klara både medicinering och återbesök och en vanlig sund livsstil som ofta är en förutsättning för att man bättre kan läka ut infektioner, det går inte riktigt ihop

De som drabbas värst är människor i utvecklingsländerna. Kopplingen mellan alkohol och utveckling är en fråga som IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut länge försökt få upp på WHOs agenda.

– Den här rapporten visar ju på att alkoholen spelar en väsentligt bidragande roll och pekar på någonting som kanske inte riktigt har kommit fram tidigare. Man har mest sett kopplingen till tuberkulos och hiv ur ett mer generellt fattigdomsperspektiv, säger Karl Ekdahl.

Rapporten presenteras på ett WHO-möte om alkohol som hålls i Stockholm idag. Mötet är en del i arbetet med att ta fram en global alkoholstrategi, något som inte finns idag. Ett förslag är tänkt att läggas fram till det stora världshälsomötet i maj nästa år.

Pierre Andersson

Mer från Accent