WHO: Mindre alkohol ger mindre ungdomsvåld

Förekomsten av ungdomar som är inblandade i våldsamheter och bär vapen har en stark koppling till bruk av alkohol och andra droger. Minskad alkoholkonsumtion är därför en effektiv metod för att minska våldet. Det skriver WHO i en ny rapport om våld och knivbrott bland ungdomar.

Våld mellan personer är den tredje vanligaste dödsorsaken och den allra vanligaste orsaken till handikapp bland människor mellan 10 och 29 år i de 53 länder som ingår i den europeiska regionen av Världshälsoorganisationen, WHO.

I en ny rapport, European report on preventing violence and knife crime among young people, argumenterar WHO för att stora delar av våldet kan förebyggas med hjälp av olika typer av folkhälsosatsningar.

En av åtgärderna bör vara att minska bruket av alkohol och andra droger, eftersom det har en stark koppling till våld, enligt WHO.

Olika sätt att minska alkoholkonsumtionen tas upp i rapporten, bland annat att öka priset, minska antalet försäljningsställen och begränsa öppettiderna.

Jenny Stadigs

Mer från Accent