WFAD: Narkotika ska bekämpas med välfärd och vård

Antonio Maria Costa lämnar snart sin post som chef för narkotikafrågor inom FN. Vem som ska efterträda honom är inte klart ännu. "Jag hoppas att det blir någon som är lika bra som jag", säger Antonia Maria Costa när Accent träffar honom. Foto: Joanna Wågström

Narkotikamissbruk är en fråga om hälsa, mänskliga rättigheter och utveckling i världens länder. Inte om brott. Det var budskapet från några av världens främsta inom narkotikapolitiken när de samlades i Stockholm för konferensen World Forum Against Drugs.

– Synen på narkotika som ett isolerat problem måste överges. Droger är en del av fattigdom, underutveckling, kultur, hälsa och trender i samhället, säger Antonio Maria Costa chef vid FN:s kontor för narkotikafrågor UNODC.

Efter åtta år och med bara några månader kvar på sin post som en av de mäktigaste inom internationell narkotikapolitik har han bildat sig en klar uppfattning om hur världen ska möta drogproblemen.

– Rätten till hälsa ska vara central. Fokus ska ligga på mänskliga rättigheter och att jobba emot fattigdom och oro i producent- och smugglingsländer. Det är det nya moderna sättet att ta sig an narkotikafrågorna, säger han och förklarar att den gamla diskussionen kring harm reduction och legalisering av droger är förbi.

– Harm reduction är en gammal fråga som jag inte vill prata om. Legaliseringsrörelsen är bara en vindpust av några få personer som försöker säga något. Vi har 192 medlemsländer och inget av dem ifrågasätter FN:s konventioner på narkotikaområdet. Alla är med och går framåt.

Det faktum att allt fler länder avkriminaliserar bruket av narkotika ser Antonio Maria Costa som ett steg i rätt riktning.

– Om de avkriminaliserar bruket så instämmer vi. Det är en del i att erkänna drogmissbruk som ett hälsoproblem i stället för ett brott.

Men i Sverige är det olagligt att bruka narkotika, tycker du att vi borde avkriminalisera det här också?

– Det beror på många olika faktorer, som vilket bemötande missbrukaren får och hur vården fungerar.

Antonio Maria Costa tilldelades två priser under konferensen, det nyinstiftade The Nils Bejerot Award för internationellt narkotikapolitiskt arbete och The Moxie Award som delas ut av Drug Free American Foundation.

– Det är en ära att få ett sådant erkännande.Det ena priset är för den forskning och det arbete vi genomför på kontoret, det andra ges till någon med mod, så jag är en kille med mod.

Gil Kerlikowske presenterar USA:s nya narkotikastrategi vid World Forum Against Drugs. Foto: Joanna Wågström

Även USA har under Obamas administration med drogtsaren Gil Kerlikowske i ledningen ändrat sin narkotikastrategi. Kriget mot knarket är nedlagt och i stället vill man fokusera på drogerna som en folkhälsofråga.

– Vi rör oss bort från att se på missbruk som ett brott. Missbruk är helt klart ett medicinskt problem som vi ofta har skickat till polisen, sade Gil Kerlikowske när han besökte Sverige för att delta i konferensen.

Med den nya strategin ska drogproblematiken förflyttas och bli en del inom primärvården i landet.

– Beroende är en sjukdom och ska bemötas som en sjukdom. Vi är ute på ett uppdrag, ett stort och viktigt uppdrag.

Joanna Wågström

Mer från Accent