WFAD: Hög tid att följa Barnkonventionen

DRUGNEWS. För första gången har den enda konvention som finns när det gäller barn och narkotika granskats – artikel 33 i FN:s Barnrättskonvention. ”Det är antagligen en av de mest ignorerade artiklarna”, säger rapportförfattarna.

Rumänska doktoranden Roxana Stere från SNSPA University i Bukarest har tillsammans med svenske juristen Stephan Dahlgren, som verkat inom flera FN-organ, granskat efterlevnaden av barnkonventionen. De redovisade sin rapport under konferensen World Forum i Stockholm.

Konventionen slår fast att barn ska skyddas från narkotika och psykotropa substanser. Något som de länder som undertecknat den är förpliktade att följa. Den har nu 20 år på nacken och ska kontrolleras av Barnrättskommittén.

– Kommittén har själv vattnat ur skyddskriteriet i artikel 33, som är mycket tydligt formulerad och utgör ett starkt stöd för att skydda barn från droger, säger Stephan Dahlgren som fick granskningsuppdraget av Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle.

Urvattningen har skett genom att kommittén bytt ut artikelns formulering om ”illicit use” (olaglig användning) till att i riktlinjerna till medlemsstaterna skriva ”abuse” (missbruk). Det vill säga en glidning på skalan som försvagar barnens rätt till nolltolerans, enligt Stephan Dahlgren.

De 192 länder som skrivit på konventionen ska vart femte år skriva en rapport om efterlevnaden och sedan vid en hearing med Barnrättskommittén redogöra för dagsläget i landet.

Sammanlagt finns det elva skyddsartiklar för barn i extra utsatta situationer.

– Men kommittén har aldrig tagit upp artikel 33 i någon av sina tematiska rapporter. Man har gjort det med alla de andra skyddsartiklarna. Barnrättskommittén har haft 18 år på sig, så det är hög tid nu, säger han.

Varför tror du att det blivit så här?

– Det skulle kunna vara ren dumhet eller ren slöhet eller så har man velat undvika frågan för att den är politiskt känslig, svarar Stephan Dahlgren.

Även INCB (International Narcotics Control Board) har enligt Stephan Dahlgren ”dragit fötterna efter sig” i 20 års tid. Kanske inväntar de kommitténs analys, spekulerar han, men det är ingen ursäkt, enligt Stephan Dahlgren. När det gäller vuxna och droger brukar INBC komma med mycket ”direkta råd”.

Unicef, hans gamla arbetsgivare, kunde också ha skött det betydligt bättre:

– Redan för tio år sedan hade Unicef policys kring alla de tio andra skyddsartiklarna. De bör utarbeta en sådan policy och tillsätta en person med speciellt ansvar förenbart knarkfrågor, vilket vi också föreslår i vår rapport, säger Stephan Dahlgren.

• Fotnot: Artikel 33 i FN:s barnrättskonvention slår fast att: ”States Parties shall take all appropriate measures, including legislative, administrative, and educational measures to protect children from the illicit use of narcotic drugs and psychotropic substances, as defined in relevant international treaties, and to prevent the use of children in the illicit production and trafficking of such substances.“

Rapporten : The Right of Children to be Protected from Narcotic Drugs and Psychotropic Substances – a human right/international law perspective. (pdf-fil, 23 sidor).

Drugnews/Katarina Mattsson

Mer från Accent