Cannabis

WHO vill omklassificera cannabis

Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar ett mindre restriktivt förhållningssätt till cannabis. Detta på grund av medicinska skäl.

Cannabis finns idag både i klass 1 och klass 4 av FNs drogkonvention från 1961. Världshälsoorganisationens expertkommitté ECDD rekommenderar nu att cannabis stryks från klass 4, vilket skulle innebära ett mindre restriktivt förhållningssätt till drogen. Det rapporterar Forbes.

FNs medlemsstater skulle då kunna införa mindre stringent lagstiftning gentemot cannabis. Det skulle också underlätta framställning av medicinsk cannabis och forskning kring cannabis som medicin.

Cannabis skulle fortfarande finnas kvar i klass 1 tillsammans med andra ”skadliga psykoaktiva substanser” som kan ha ett medicinskt användningsområde.

Ändringen föreslås eftersom WHO menar att vissa cannabisprodukter har medicinska användningsområden.

Mer från Accent