"Viktigt ha en plan för påverkan"

Tre frågor till Erik Wagner, ledamot i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse, student på Berghs School of Communication och en av grundarna till bloggen Non-Profit PR:

Vad är Non-Profit PR och varför har ni startat bloggen?
– Det är en blogg om kommunikation och lobbying för ideella organisationer. Vi vill förmedla den kunskap som finns när det gäller strategiskt kommunikationsarbete och applicera detta på föreningslivet. I Sverige finns det över 200 000 ideella organisationer och föreningar som kämpar för att driva genoma sina ståndpunkter, påverka medborgare och politiker och få folk till deras verksamhet. Vi vill hjälpa dem på traven med vår och andras kunskap.

Vilka är dina bästa påverkanstips?
– När jag föreläser om påverkansarbete så brukar jag alltid hävda vikten av att ha en plan. Att tänka genom innan och när man gör det är det viktigt att fundera på vilket problem man vill lösa. Är det verkligen ett kommunikationsproblem? Eller kanske ett organisations- eller verksamhetsproblem? Till sist är målgruppsinsikt oerhört centralt. Vilka vill vi kommunicera med och vilka är de. Vad brinner de för, vad drömmer de om, hur beter de sig, etc.

Tycker du att IOGT-NTO är duktiga på att påverka?
– Vi är en duktig kampanjorganisation. Vi har framförallt många engagerade medlemmar runt om i landet som är villiga att göra fantastiska insatser för vår organisation och vår sakfråga. Det är vår styrka. Sen måste vi bli mer professionella och använda organisationen ännu mer i vårt påverkansarbete. Men vi är på väg åt rätt håll!

Pierre Andersson

Mer från Accent