Politik

Vietnam: Reglering av alkohol inte nödvändigt enligt industrin

Det vietnamesiska hälsoministeriets ansträngningar för att få igenom alkoholrestriktioner är onödiga anser alkoholindustrin.

Vid ett seminarium tidigare i år sa Nguyen Van Viet, ordförande för Vietnam Beer, Alcohol, and Beverage Association (VBA), att produktion och konsumtion i Vietnam var på en så måttlig nivå att inga restriktioner behövs. Det rapporterar Vietnam express.

Tran Thi Trang, biträdande chef för hälsoministeriets juridiska avdelning, påpekade att även om per capita-konsumtionen inte är så hög, 6,6 liter per person och år, så är även nykterister över 15 år inkluderande. Hon visade också på en skev fördelning av konsumtionen då hela 77 procent av männen dricker alkohol medan endast 11 procent av kvinnorna gör det, jämfört med 48 respektive 29 procent globalt.

– Om vi tar hänsyn till alla faktorer konsumerar en vietnamesisk man, över 15 år, i genomsnitt 27,4 liter per år. Det är en alarmerande mängd, sa hon.

Industrins representanter protesterade också mot ett lagförslag som skulle skapa en fond för att förbättra vietnamesernas hälsa. Enligt alkoholindustrin lägger de redan mycket pengar på kampanjer för att få människor att dricka ansvarsfullt. Enligt ministeriet är dock inte kampanjerna tillräckliga och utskottet som tagit fram lagförslagen anser dessutom att de summor vietnameser lägger på alkohol och tobak är orimligt hög i förhållande till inkomst och levnadsstandard.

Utskottet som utarbetade reglerna ansåg också att konsumtionsgraden av alkohol och tobak var oproportionerligt hög jämfört med nuvarande hushållsinkomster och levnadsstandard.

De nya lagförslagen är en del av ett större arbete med att förebygga alkoholskador, bland annat genom förbud för alkoholreklam och förbud mot att sälja alkohol efter en viss tidpunkt. Beslut väntas i oktober.

Mer från Accent