VD friad i mål om dödsfall till följd av träsprit

DRUGNEWS Minst sex personer avled efter att ha druckit rödsprit som även innehöll träsprit, metanol. Men verkställande direktören för det företag som blandade i den livsfarliga träspriten frias från ansvar av Kalmar tingsrätt då det är oklart hur och när misstaget skett.

Hösten 2007 fylldes en tank avsedd för etanol med istället giftig metanol i Kalmar hamnområde. Misstaget upptäcktes inte, utan över 8700 enlitersflaskor märkta med T-Röd kunde senare spridas till allmänheten via Biltemas butiksnät.

Vare sig etikett, färg eller lukt varnade för att flaskorna innehöll cirka 70 procent metanol. Minst sex personer avled åren 2007-2008 i Norge och Sverige till följd av att ha druckit av innehållet.

En särskild miljöåklagare ansåg inte att företaget hade uppfyllt miljöbalkens krav kring kemikaliehantering och åtalade direktören. Men utredningen kunde inte förklara hur förväxlingen skett.

Att något gick fel hos företaget i Kalmar som ansvarade för cisternen är klart. Men tingsrätten anser att det inte går att få klarhet i hur och när det skett. Inte ens sabotage kan uteslutas, enligt domen som ogillar åtalet.

Med denna oklarhet kan det inte avgöras om rutinerna brustit och verkställande direktören kan därför inte dömas, anser tingsrätten rapporterar TT.

Åklagaren hade även begärt att moderföretaget i Malmö, som ägde bolaget i Kalmar där sprittappningen gjordes, skulle betala böter på tre miljoner kronor. Men då VD:n frias från ansvar så blir inte kravet på företagsbot aktuellt.

Drugnews/SL

Mer från Accent