Varningstexter

Varna för cancer skulle kunna avskräcka från alkohol

I en studie hade varningstexter relaterade till cancer och alkohol störst avskräckande effekt.

Texterna varnade för att alkohol kan leda till sju olika sorters cancer och var i studien den viktigaste faktorn för att få deltagarna att tänka om kring sin alkoholkonsumtion. De flesta andra varningar kring hälsoriskerna med alkohol visade sig dock ha liten effekt. Det rapporterar The Guardian.

3 600 engelska deltagare i undersökningen Global Drugs Survey fick svara på frågorna. Forskarna ville utröna om den avskräckande effekt som man uppnått med varningar på cigarettpaket även gick att överföra till alkohol. Respondenterna fick ta ställning till sju olika varningstexter som bland annat handlade om risk för hjärt- och kärlsjukdomar, leverskador, alkoholens kaloriinnehåll och kopplingen mellan alkohol och våld.

Trots att de allra flesta i undersökningen uppgav att de trodde på budskapen så var det inte något som en majoritet trodde skulle påverka deras alkoholkonsumtion om det stod skrivet på en flaska. Varningstexten om cancer verkade vara den mest effektiva. 40 procent av respondenterna uppgav att det budskapet skulle kunna ändra deras inställning. 31 procent svarade att de skulle kunna tänka över sin alkoholkonsumtion med hänvisning till kaloriintag och 27 procent berördes av kopplingen mellan alkohol och våld.

Global Drugs Survey görs årligen och omfattar 130 000 respondenter i 44 olika länder. Årets undersökning visar bland annat många som dricker alkohol fortfarande vet väldigt lite om alkoholens cancerrisker. Mellan 800 och 1 000 svenskar dör varje år av cancer orsakad av alkohol.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer