Vanligt med cannabis bland ungdomar som röker och dricker

Hälften av de ungdomar som regelbundet super sig fulla har också testat cannabis. Bland ungdomar som röker regelbundet är drogen ännu vanligare; två av tre har rökt cannabis. Det visar en ny studie från Statens folkhälsoinstitut, FHI.

Studien visar att sambandet mellan rökning, alkohol och cannabis är starkt. Bland de elever som aldrig rökt tobak har fyra procent prövat cannabis. Motsvarande siffra för ungdomar som aldrig dricker sig berusade är en procent.

Studien har genomförts på sex gymnasieskolor i Skåne. Över 600 elever har svarat på frågorna.

Joanna Wågström

Mer från Accent