Undersökning

Vanligt att blogga om alkohol

Flera av de största svenska bloggarna skriver om alkohol i positiva ordalag. Det visar en undersökning som UNF:s tidning Motdrag har gjort. Vissa bloggare skriver glorifierande om alkohol i vart tredje inlägg.

Motdrag följde åtta av de största bloggarna som vänder sig till unga under två höstmånader och kunde då konstatera att hälften av dem skrev positivt om alkohol i vart tredje eller vart femte inlägg. Värst var bloggerskorna Sandra Beijer och Michaela Forni med 32 respektive 29 procent av samtliga inlägg innehållande texter eller bilder på och om alkohol. Under augusti innehöll när hälften av Fornis inlägg något positivt om alkohol eller festande.

– Det är problematiskt att vissa bloggare lyfter fram alkohol som något positivt, avslappnande och coolt, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ, till Accent.

Förra året genomförde även IQ en undersökning av hur bloggar påverkar ungas drickande.

Det man då kunde konstatera var att det är ganska vanligt att blogga om alkohol – och att det faktiskt har en stor påverkan på unga. 75 procent av alla unga mellan 18 och 25 läser bloggar regelbundet, så det är många som påverkas av det som står i bloggen.

– Påverkan ligger på flera plan. Dels att den som läser bloggen tar till sig ”tipset” och går och köper det som bloggaren skriver om. Och dels att alkohol normaliseras. Alkohol förknippas, med hjälp av bloggaren, med en attraktiv livsstil som många unga eftersträvar. Man kan också konstatera att bloggare som skriver om alkohol lockar fler unga att dricka än traditionell reklam. Den som följer bloggen får en slags relation till bloggaren och litar på det han eller hon skriver. Det smäller högre än vanlig reklam, säger Magnus Jägerskog.

Mer från Accent