Valborg

Valborg – en helg som oroar både vuxna och unga

Tonårsföräldrar vill ha fler alkoholfria aktiviteter under Valborg. Både föräldrar och unga är oroliga för att de unga ska råka illa ut på grund av alkohol.

En ny undersökning som IQ låtit Sifo göra visar att 48 procent av föräldrarna till barn mellan 13 och 17 år är oroliga för att barnen ska råka illa ut på grund av alkohol.

Drygt åtta av tio tror att det är vanligt att andra ungdomar dricker alkohol, men bara fem procent tror att det gäller de egna barnen.

– Jag blev faktiskt förvånad över hur stor skillnaden var mellan vad föräldrarna tror att de egna barnen gör jämfört med vad de tror att andras barn gör. De har fel åt båda hållen, vilket visar att många föräldrar inte har hela bilden klar för sig. Därför är det särskilt viktigt att de pratar med sina barn, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ, till Accent.

Av undersökningen framgår också att mer än hälften av föräldrarna, 55 procent, tror att deras barn kommer att dricka sig berusade före 18-årsdagen.

Tre av fyra föräldrar önskar att det erbjöds fler alkoholfria aktiviteter i samband med Valborg.

– I många kommuner har man dragit ner på den typen av verksamheter. Även om civilsamhället på många orter gör mycket. Det är en viktig politisk fråga. Kommunerna måste bli bättre på det här, säger Juan Pablo Roa.

Även unga oroar sig för Valborg. Det visar samtalen som kommer till Bris inför helgen.

De unga oroar sig för att komma utanför om de inte dricker och för vad som kan hända om de dricker eller för att få tips på hur man säger nej. Även efter Valborg kommer samtal till Bris om oro för händelser som inträffat under firandet.

– Valborg är en högtid där många unga gör sin alkoholdebut och ofta handlar det om grupptryck och önskan om att passa in. Som vuxen är det viktigt att vara nyfiken och lyhörd inför högtider av detta slag och våga fråga om alkohol. I mångt och mycket handlar det om relationer och det är viktigt att prata med sitt barn utan att skuldbelägga, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris, i ett pressmeddelande.

Både IQ och Bris ger råd inför Valborg.

IQs fem tips till tonårsföräldrar inför Valborg:

  • Prata med din tonåring om valborg, vad ska de göra, vilka ska de träffa, var ska de vara osv. Berätta hur du ser på alkohol, tider osv.
  • Köp inte ut alkohol – Om du som förälder köper ut alkohol till ditt barn ”visar” du att det är ok att de dricker. Risken att ditt barn råkar illa ut ökar också.
  • Prata med äldre syskon och kompisar – Berätta för äldre kompisar och syskon att du förväntar dig att de inte köper ut alkohol.
  • Håll kontakten – Det är bra att bestämma en tid under kvällen då ni kan höras av på telefon. Det är även bra att som förälder finnas tillgänglig.
  • Kom överens med andra föräldrar – Prata med andra föräldrar om hur de ser på alkohol, vilka tider som gäller för deras barn osv.

Bris fem tips till vuxna inför Valborg:

  • Dialog – en bra dialog är grunden för en bra relation. Prata med ditt barn om alkohol precis som du pratar om andra saker i barnets liv. Försök också hitta andra tillfällen att prata om alkohol än vid en stundande högtid.
  • Fråga utan att fråga ut– visa engagemang och nyfikenhet men undvik att samtalet blir till ett förhör. Om du är orolig, förklara för ditt barn varför.
  • Hjälp ditt barn att säga nej – för många unga beror tidigt drickande på grupptryck, och det kan kännas svårt att säga nej till alkohol när andra dricker. Här kan du som förälder hjälpa till, ge ditt barn argument som hen kan använda för att stå emot grupptrycket.
  • Visa att du finns där – berätta för ditt barn att oavsett vad som händer så finns du där. Förklara att de alltid ska komma hem även om de druckit alkohol. Se även till att själv vara nykter så att du kan hjälpa eller hämta om det skulle behövas.
  • Skuldbelägg inte – om ditt barn druckit alkohol på Valborg är det viktigt att prata om det, men var noga med att inte skuldbelägga. Känner barnet sig skuldbelagt minskar benägenheten att berätta nästa gång något händer.

IQ sänder inför Valborg ut boken Tonårsparlören till alla föräldrar med barn som fyller 14 år under året. Där finns tips på hur man pratar om alkohol med barnen.

Behöver du som tonårsförälder mer stöd kan du ringa ”Bris vuxentelefon – om barn” 077-150 50 50, måndag till fredag 9-12.

Mer från Accent