Politik

Val 2010: Nya vägar för alkoholpolitik

IOGT-NTO har många engagerade medlemmar. Accent har träffat fyra stycken som inte bara engagerar sig i alkoholfrågor – de har valt att gå in i politiken.

Elin Lundgren är en av Socialdemokraternas riksdagskandidater. Foto: Maria Zaitzewsky Rundgren

Elin Lundgren (S): ”Inom politiken kan våra frågor drivas hårdare”

Engagerad partipolitiskt: 2003
Uppdrag: ledamot i kommunfullmäktige, vice ordförande i socialnämnden, vice ordförande Gävle Arbetarekommun. Kandiderar till riksdagen.
Medlem i IOGT-NTO: 1992
Bor: i Gävle

Jag är en person som tycker en massa och därför är jag med i både politiken och IOGT-NTO. De alkoholpolitiska frågorna inom nykterhetsrörelsen har alltid engagerat mig, men jag kunde inte alltid påverka på det sätt jag önskade. Frågorna är komplexa och jag kände ett behov av att bredda mig för att kunna påverka mer.

För mig hänger begreppen ihop, det är inga vattentäta skott mellan mitt engagemang i nykterhetsrörelsen och Socialdemokraterna. Tvärtom hämtar de näring från varandra. För mig handlar alkoholpolitik om hur vi tar hand om varandra och våra barn.

Den bästa alkoholpreventionen är att ge barnen en trygg skolgång och bra skolor. Det är ingen fråga som IOGT-NTO driver, men som jag kan jobba för inom Socialdemokraterna och på så vis påverka barns förhållande till alkohol. En trygg uppväxt ger bra hälsa, så är det.

Mitt politiska engagemang är starkt sammankopplat med nykterhetsrörelsens frågor och jag skulle önska att fler medlemmar engagerade sig politiskt. Inom politiken kan våra frågor drivas hårdare. Men jag hade nog aldrig engagerat mig politiskt om jag inte hade varit medlem i nykterhetsrörelsen. UNF har lärt mig allt man behöver för att jobba politiskt. Att skriva, hur man påverkar och talar med människor.

Mona Örjes (C): ”Det är enklare än man tror”

Mona Örjes (C) är engagerad kommunpolitiskt i Enköping. Foto: Johan Örjes

Engagerad partipolitiskt: 1995
Uppdrag: sitter i kulturnämnden, ersättare i kommunfullmäktige
Medlem i IOGT-NTO: 1983
Bor: Enköping

Mitt stora engagemang och mitt hjärta finns inom nykterhetsrörelsen. Men jag insåg ganska snart att det är lättare att göra skillnad som politiker än som aktiv inom IOGT-NTO.

När jag var UNF-ordförande jobbade jag mycket med att påverka politiker. Men som politiker är det bara att räcka upp handen och lägga ett förslag. Man är direkt i hetluften. Jag känner att jag gör mest nytta för de frågor jag brinner för så här.

Att ha med sig nykterhetsperspektivet in i politiken är jättebra, alla vet att jag är nykterist och jag har många tillfällen att lyfta fram frågor som alkoholens inverkan på upplevelsen av otrygghet. Eller att centern ska ha föräldra­utbildningar kring problem med tonårsbarn. Det är klockrent frågor som IOGT-NTO står för och som jag som centerpartist också kan driva.

Eftersom jag arbetar som verksamhetskonsulent för IOGT-NTO i Uppsala har jag dock valt att arbeta med kulturfrågor i politiken, snarare än sociala frågor. Jag vill inte hamna i en lojalitetskonflikt.

Att jag valde att gå med i just centern var för att partiet tror på människors egen drivkraft. Samtidigt som man värnar om de svaga. Jag har haft oerhört stor nytta av IOGT-NTO i mitt politiska arbete. Klivet från UNF till politiken var varken stort eller svårt. Jag kände redan till hur en organisation och ett parti är uppbyggt, jag kunde prata inför folk och föra fram mina åsikter. Det hade UNF lärt mig. Jag önskar att fler medlemmar vågade prova politiken. Det är enklare än man tror.

Björn Karlsson (S): ”Jag vill kunna påverka i större kretsar”

Björn Karlsson (S) är bland annat ledamot i Socialnämnden i Östersund. Foto: Maria Zaitzewsky Rundgren

Engagerad partipolitiskt: sedan mitten av 1990-talet
Uppdrag: Sitter i Östersunds kommuns socialnämnd, i kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige. Är nämndeman i hovrätten.
Medlem i IOGT-NTO: 1973
Bor: Östersund

Mitt partipolitiska engagemang handlar om att jag vill vidga mina vyer och kunna påverka i större kretsar än bara inom nykterhetsrörelsen.

Jag behövde möta folk med andra idéer, samtidigt som jag ville kunna påverka dem att tänka ”nyktert” och nå ut med IOGT-NTO:s budskap. Att jag blev just sosse beror på min uppväxt. Båda mina föräldrar var socialdemokrater.

För mig finns inga vattentäta skott mellan politiken och IOGT-NTO, eftersom jag ju jobbar med sociala frågor, omhändertagande och annat som rör vård och hälsa. Det sociala arbetet och IOGT-NTO:s ideologi går som en röd tråd genom allt jag gör. Jag hör till de medlemmar som anser att alkoholfrågan inte bara handlar om nykterhet, utan också om hälsa, demokrati och vår omvärld i stort. Jag har en helhetssyn som jag applicerar även i politiken.

Det är utmärkt att sitta i social­nämnden när man är nykterist. Där tas bland annat beslut om utskänkningstillstånd. Vi är faktiskt tre nykterister som sitter i nämnden. IOGT-NTO har gett mig en bra grund att stå på i politiken, eftersom de strukturellt liknar varandra med folkbildningstanke och studiecirklar. IOGT-NTO har lärt mig att våga mig upp i talarstolar, att utveckla och ta fram material och att arbeta förebyggande. Det har jag stor nytta av i politiken.

Helena Leander (MP): ”Jag har nytta av IOGT-NTO varje dag”

Helena Leander (MP) är riksdagsledamot och sitter i skatteutskottet. Foto: Fredrik Hjerling

Engagerad partipolitiskt: 2000
Uppdrag: riksdagsledamot, sitter i skatte­utskottet
Medlem i IOGT-NTO: 2002
Bor: Uppsala

Min ingång till politiken var att jag ville rädda världen. Jag ville kunna förändra och påverka. Miljön engagerade och därför föll mitt val på miljöpartiet.

Eftersom jag sitter i skatte­utskottet är det givet att jag brinner för skattefrågor och ekonomi. Jag sysslar mycket med klimatskatter och hur våra skattemedel används för att förbättra miljön. Man kan säga att min huvudarena är politiken, inte IOGT-NTO.

Mitt engagemang inom nykter­hetsrörelsen handlar främst om social gemenskap och kul fester. Eftersom IOGT-NTO ofta lobbar hos politiker blir det ju lite kluvet för mig att samtidigt jobba politiskt inom IOGT-NTO och miljöpartiet. Men visst driver jag många alkoholfrågor inom partipolitiken. Tullfrågor, införselkvoter och skatt på alkohol.

Jag är även vice ordförande i riksdagens nykterhetsgrupp och tror och hoppas att jag genom min nykterhet kan påverka andra ledamöter att dricka mindre och att ta in alkoholfria alternativ vid olika tillställningar. Jag har nytta av IOGT-NTO varje dag inom politiken, eftersom jag har fått en bred kunskapsbank om alkohol och andra droger.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent