Väktare ska kontrollera nykterheten i hamnar

Regeringen vill att väktare ska kunna utföra nykterhetskontroller i hamnarna i Sverige.

Under våren 2007 anlitades ett vaktbolag för att genomföra frivilliga blåskontroller i hamnen i Ystad vilket gav goda resultat. Försöket visade att ett inte obetydligt antal förare anländer i hamnarna så pass påverkade av alkohol att de är en fara för trafiksäkerheten. Kontrollerna i Ystad upphörde då det visade sig att väktare inte får genomföra den här typen av tester enligt lagen.

Något som regeringen nu vill ändra på. Enligt ett förslag som lämnades till Lagrådet nyligen vill de tillåta väktare att genomföra nykterhetskontroller i hamnarna på prov. Försöket ska inledas den 1 juli och pågå till juni 2013.

Joanna Wågström

Mer från Accent