Utredning om gårdsförsäljning förlängs

Tre månader extra får regeringens utredare Lotty Nordling på sig att utreda frågan om gårdsförsäljning av alkohol. Det beslutade regeringen i dag.

Lotty Nordling har begärt extra tid på grund av en sekreterare som blivit sjuk. Med förlängningen ska utredningen vara klar senast den 1 januari 2011 i stället för den 1 oktober som det tidigare var bestämt.

Enligt direktivet ska Lotty Nordling presentera ett förslag på hur gårdsförsäljning av alkohol ska kunna införas utan att hota Systembolagets detaljhandelsmonopol och folkhälsan. Om hon kommer fram till att det inte går ska hon genast meddela regeringen om det.

Lotty Nordling utreder också frågan om äldres rätt att få alkohol serverat på äldreboende. Den delen av utredningen har också förlängts med tre månader och förslaget ska presenteras den 1 maj 2011.

Joanna Wågström

Mer från Accent