Utredare av gårdsförsäljning vill ha förlängning

Lotty Nordling. Fotograf: Ivica Prgomet

Lotty Nordling, som utreder om gårdsförsäljning av alkohol kan införas i Sverige utan att hota Systembolagets monopol, kommer att begära förlängning. På grund av en sjukskriven sekreterare är utredningen inte klar.

– Vi kommer att begära en förlängning. Det beror på att sekreteraren är sjukskriven. Vi vet inte hur mycket mer tid vi behöver eftersom vi inte vet hur länge hon kommer att vara sjuk, säger Lotty Nordling.

Enligt utredningsdirektivet skulle utredaren, om hon ansåg det möjligt att förena gårdsförsäljning med detaljhandelsmonopolet, presentera sitt förslag senast den sista oktober 2010. Om hon kom fram till att gårdsförsäljning äventyrar Systembolagets monopol eller folkhälsan skulle hon upplysa regeringen om detta direkt.

Begäran om uppskov kommer att lämnas in till regeringen den här veckan. För att få förlängning krävs det ett regeringsbeslut.

– Vi har inget besked om det ännu. Det pratas om att hon behöver en förlängning men vi har inte fått en formell begäran, säger Ulrik Lindgren som är politiskt sakkunnig hos äldre- och folkhälsominister Maria Larsson på Socialdepartementet.

IOGT-NTO:s förbundsordförande Anna Carlstedt träffade Lotty Nordling i förra veckan för att diskutera frågan om gårdsförsäljning. Vid det mötet sa Lotty Nordling att hon i dagsläget inte ser några hinder för att införa gårdsfösäljning av vin, enligt Anna Carlstedt.

– Det vi fick höra där var ganska oroande. Hon antydde att det som var aktuellt var gårdsförsäljning av vin. Hon förstod inte varför vi var oroade eftersom försäljningen skulle vara så marginell att den inte påverkar folkhälsan. När det gäller Systembolagets detaljhandelsmonopol sa hon att Sverige inte har något monopol med tanke på den internethandel och privata införsel som pågår.

Hur ser du på att utredningen kan komma att förlängas?

– Vi har ett val i höst och det är bara att hoppas att vi då har kloka politiker som inte går på utredarens förslag, säger Anna Carlstedt.

Lotty Nordling vill varken tillbakavisa eller bekräfta uppgifterna om att hon inte ser några hinder med att införa gårdsfösäljning av vin.

– Min kommentar är att vi har haft de tankegångarna men ingenting är klart.

Joanna Wågström

Mer från Accent