Alkohol

Universitet förbjuder alkohol – även för studenter över 21

En av skolans studenter drunknade efter en festkväll för ett år sedan. Nu planeras alkoholförbud i elevhemmen, även för dem som har åldern inne för att dricka.

Det är universitetet i Wisconsin, Stevens Point, som överväger att införa förbudet, enlig Wisconsin State journal. Nyligen har skolan infört krav på att nya studenter ska genomgå ett internetbaserat alkoholutbildningsprogram.

Studenter som blir upptäckta när de överträder alkoholreglerna måste dessutom delta i undervisning om hur alkohol kan påverka hälsa och studieresultat, enligt Stevens Point Journal.

Skolan samarbetar med polisen för att hitta fler vägar att minska alkoholmissbruket på universitetsområdet. Andra åtgärder som föreslagits är att införa böter, öka undervisningen om alkohol och att genomföra en kampanj.

Polischefen Kevin Ruder vill införa relegering för upprepade brott mot alkoholreglerna, men Al Thompson, rektor för studentexpeditionen på Stevens Point, är tveksam.

− Vi vill inte att ett visst antal överträdelser automatiskt ska innebära avstängning. Vi vill hellre göra en utvärdering och ta ställning från fall till fall, säger han till Wisconsin State journal.

Studenten Eric Duffey firade sin tjugoförsta födelsedag när han försvann från en bar. Hans kropp hittades två dagar senare i Wisconsin River. När han drunknade hade han närmare två promille i blodet.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer