Ungdomar dricker för att vinna respekt

Erika Comasco.

Tre frågor till Erika Comasco, numera doktor vid Uppsala universitet, som i sin doktorsavhandling studerat varför ungdomar i Sverige dricker.

Varför dricker ungdomar?
– De dricker främst av antingen sociala skäl, för att stänga av eller för att dominera. På det sociala planet kan det handla om att skapa bättre stämning eller att man dricker för att andra dricker. Bland de som dricker av dominansmotiv är orsakerna ofta att få andras respekt eller att man genom att dricka vill sätt sig över någon. Andra dricker helt enkelt för att stå ut, lugna ner sig och glömma sina problem. Ofta dricker man av flera orsaker.

Hur påverkar sociala och genetiska faktorer?
– En kombination av sociala och genetiska faktorer ökar risken för alkoholmissbruk. Det är alltid en kombination, om du har genetiska faktorer men en i övrigt trygg tillvaro behöver du inte utveckla ett missbruk. I min undersökning såg vi att hos de ungdomar som fått konsekvenser på grund av alkoholdrickandet förekom de genetiska faktorerna oftare än hos de som hade ett mindre riskfyllt drickande.

Du använde flera olika metoder för att mäta ungdomarnas drickande, varför?
– Vi gjorde enkäter, intervjuer och tog hår- och blodprov för att se vilken mätmetod som fungerade bäst. Vi kom fram till att ungdomarna svarade olika beroende på om det var en intervjusituation eller en enkät. Vissa sa också att de inte drack trots att proverna visade det. Slutsatsen är att tillförlitligheten till ungdomarnas självrapporterade vanor inte är hundra procent och man borde alltid åtminstone använda sig av två mätmetoder.

Joanna Wågström

Läs hela studien här: Alcohol Consumption among Adolescents: Psychosocial and Genetic influences

Mer från Accent