Unga knarkar mer

Narkotikaanvändandet bland tonåringar fortsätter att öka. Tendensen för uppgång är tydlig sedan mitten av 2000-talet. Det visar 2010 års mätning från Stockholmsenkäten, där drygt 10 000 elever från nionde klass och andra årskursen på gymnasiet frågats ut om alkohol – och drogvanor.

Bland flickorna i årskurs nio har en svag minskning skett. Bland pojkar i årskurs nio har 17 procent någon gång testat narkotika. 2004 var siffran tio procent. Bland pojkar i andra ring har drygt 30 procent provat narkotika, mot 23 procent 2004.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent