Unga flickor dricker mer än pojkar

Bland 15-åringarna har fler flickor än pojkar varit berusade, vilket är ett trendbrott. Det visar en rapport om skolbarns hälsovanor som Statens folkhälsoinstitut publicerar i dag.

Rapporten visar att fler 15-åriga flickor än pojkar någon gång druckit alkohol. Bland pojkarna är det 44 procent som uppger att de aldrig druckit alkohol. Bland flickorna är det 36 procent. Bland dem som svarade att de hade druckit alkohol någon gång var 14 år den vanligaste debutåldern, både för flickor och för pojkar.

Bland de 15-åriga pojkarna fortsätter berusningsdrickandet att sjunka, medan den tidigare sjunkande trenden bland flickorna har planat ut. Andelen flickor som uppger att de druckit sig berusade är nu högre (40 procent) än andelen pojkar (33 procent). Bland 13-åringarna är dock tvärtom. Där har pojkarnas kurva planat ut, medan flickorna fortsatt att minska vilket gör att något mindre andel av flickorna (7 procent) än av pojkarna (8 procent) någon gång druckit sig berusade.

Undersökningen visar också att öl och sprit är vad ungdomarna oftast dricker när de berusar sig.

Andelen som någon gång prövat cannabis bland 15-åringarna var sju procent. Ungefär hälften av dem har använt cannabis flera gånger. Något fler pojkar än flickor har testat cannabis.

Vart fjärde år genomförs enkätundersökningen om skolbarns hälsa bland Sveriges 11-, 13- och 15-åringar. Undersökningen är internationell och 2009/2010 genomfördes den i ett 40-tal länder eller regioner.

 Eva Ekeroth

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer