USA

Unga drabbas efter avskaffat monopol

Staten Washington har avskaffat alkoholmonopolet och privatiserat alkoholförsäljningen. Det har fått effekter på unga, bland annat att fler besöker akuten.

Staten Washington avskaffade efter en folkomröstning försäljningsmonopolet för alkohol i juni 2012. En ny studie visar att  privatiseringen av alkoholförsäljningen har påverkat unga negativt. Det rapporterar Oregon live.

Bland annat har antalet besök på akutmottagningar ökat, särskilt bland unga och vuxna över 40, snatteri av alkohol har ökat och ungas attityder har ändrats i mer alkoholliberal riktning.

Den totala konsumtionen av alkohol hos unga har inte ökat, däremot visar det sig att unga som redan är alkoholkonsumenter har antalet dryckestillfällen ökat.

Även Oregon har planer på att avskaffa monopolet. Detaljhandlarna trycker på och vill få in alkoholen i sina butiker. Den nya studien ger ammunition till motståndarna.

Bland opinionsyttringarna märks också en tredje linje som förespråkar att livsmedelsbutikerna ska få sälja alkohol, men att staten ska fortsätta att utöva kontroll över försäljningen.

Mer från Accent