"Sluta bjuda unga på folköl"

DRUGNEWS: Trots att många butiker säljer folköl till minderåriga så föreslår alkoholutredningen små förändringar. ”Enda lösningen är att flytta folkölen till Systembolaget”, säger Robert Damberg, ordförande i Ungdomens Nykterhetsförbund.

Under tre decennier har UNF-medlemmar återkommande testat butikers folkölsförsäljning runt landet. Och trots branschens medvetenhet om problemet så säljer fortfarande fyra av tio butiker öl till ungdomar som ej fyllt 18 år.

För många ungdomar är folköl den alkohol som återstår om man inte får tag i annan, och som man ofta kan köpa ut själv. Ett sexpack folköl motsvarar ungefär en flaska vin.

Regeringens alkoholutredare Anita Werner föreslår trots det ingen större förändring av folkölskontrollen. Enligt förslaget bör tvingande anmälningsplikt införas för att sälja folköl. Men överväger inte att butiksbiträdet själv bör vara 18 år – för att minska risken för jämnårigas påtryckningar – eller föra över folköl till Systembolaget där ålderskontrollen är bättre.

UNF:s ordförande som drivit frågan i flera år är besviken och anser att anmälningsplikt inte leder till förändring:

– Att unga får tag på folköl har inte att göra med om butikerna har anmälningsplikt eller inte att göra. Det är uppenbart att kassapersonalen varken har tid eller utbildning nog för att ta ett sådant stort ansvar. Den enda lösningen är att flytta folkölen till Systembolaget, säger Robert Damberg som uppmanar regeringen att skärpa förslaget. 

Av Drugnews/SL

Läs också: Robert Dambergs debattartikel i Svenska Dagbladet

Mer från Accent