FN

UNF och NSF i FN: ”Vi mötte ett visst motstånd”

UNF och NSF lyfte alkoholfrågorna under FN:s ungdomsforum i New York. "En väckarklocka om att alla inte håller med oss," säger Isabelle Benfalk, ordförande i UNF.

På FN-högkvarteret i New York samlades 800 ungdomar i förra veckan. De kom från en rad organisationer och från hela världen för att göra sina röster hörda, i frågor om utbildning, klimat och jämlikhet, på Youth Forum; ett ungdomsforum arrangerat av ECOSOC, FN:s sociala och ekonomiska utskott.

Isabelle Benfalk, ordförande Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, och Emil Funcke, förbundsstyrelsen Nykterhetsrörelsens scoutförbund, var där för att representera IOGT International. Båda säger att det har varit en intensiv vecka, där de upptäckt att de är tvungna att påminna andra om alkoholens negativa effekter.

– Vi måste hålla den kunskapen levande, det är en färskvara. Jag har också insett att förändring går långsamt – det är byråkratins baksida, säger Isabelle Benfalk.

En del av diskussionerna har gått åt till att tala om hur unga kan engagera sig mer i beslutsfattande processer. De talade bland annat om hur vissa ungdomsråd finns till enbart för syns skull.

– Man talar om ”tokenism”, alltså symboliska representanter som inte har någon egentlig makt. Så hur gör man så att ungdomar får mer att säga till om? En stor andel av befolkningen är ungdomar, därför är det rimligt att vi har lika stor procentuell andel av makten, säger Emil Funcke.

Isabelle instämmer:

– Rent konkret diskuterade vi bland annat om man kan sänka rösträttsåldern till 16 år.

Under ungdomsforumet dök flertalet ministrar upp, och FN:s generalsekreterare António Guterres höll ett tal.

– Det visar att det fanns en tyngd i mötet. De tog verkligen ungdomarnas åsikter på allvar och signalerade att det här var viktigt. Forumet var inte något de bara ”ville ha gjort”, säger Isabelle Benfalk.

I plenisalen tog Emil Funcke upp alkoholskatt som ett sätt att beskatta industrier, för att bekosta exempelvis hållbar utveckling. I mindre diskussionsgrupper gjorde Isabelle Benfalk en poäng av hur mycket alkoholskador kostar samhället. Men då möttes hon av visst motstånd.

– Det sågs inte som en viktig faktor, utan många tyckte att det fanns värre problem – som krig eller en mer stabil arbetsmarknad. Jag fick tyvärr aldrig svara på de replikerna, vilket var synd. Det var en väckarklocka om att alla inte håller med oss, säger hon.

Emil Funcke och Isabelle Benfalk är glada att de fick en möjlighet att göra sina röster hörda. Samtidigt anser de att diskussionsmomenten var mycket uppstyrda, det var svårt att få mikrofonen och att debattera i stora grupper. De stötte även på andra problematiska uttalanden. En representant från Uruguay berättade om landets utveckling de senaste åren, i positiva ordalag sade hon att ”vi är ett liberalt land, vi har bland annat legaliserat cannabis”.

– Det var intressant hur det nämndes bara i förbifarten sådär, och ingen reagerade egentligen på det, säger Isabelle Benfalk.

Sista dagen lyssnade de på en paneldiskussion; om samarbeten mellan nationer, föreningar, företag, samt hur FN arbetar med partnerskap.

Då ställde Emil Funcke frågor om hur man förebygger intressekonflikter i samarbeten – och hur man säkerställer att parterna inte bryter mot mänskliga rättigheter. Svaren var inte helt vad han väntat sig.

– De sa i princip ”visst, om man bryter mot mänskliga rättigheter tar vi den processen vidare. Men man måste våga satsa på samarbeten, annars fastnar man i passivitet”, berättar Emil Funcke.

Isabelle Benfalk understryker:

– Två panelister menade alltså att de jobbar med parter som har intressen inom tobak-, vapen- och alkoholindustrin och tar riskerna, hellre än att undvika samarbeten, säger hon.

Resultatet från forumet kommer att presenteras i en rapport för deltagare i FN:s kommande möten, däribland ett högpolitiskt forum för hållbar utveckling. Trots mixade känslor efter forumet, tycker Isabelle Benfalk och Emil Funcke att det är bra att ungas röster prioriteras i världspolitiken.

– En representant uttryckte det bra: ”Inget om oss, utan oss”. Om man ska prata om framtiden måste man också inkludera oss i samtalet, säger Isabelle Benfalk.

Mer från Accent