HIV

UNAids: Alkohol måste integreras i HIV-preventionen

Alkohol påverkar varje led i arbetet mot HIV negativt. Det slår amerikanska forskare fast.

Alkohol bidrar till att HIV infektionen utvecklas snabbare hos smittade personer, att spridningen ökar och inverkar negativt på behandlingen. Det skriver en grupp forskare i en artikel publicerad på UNAids Science now.

Vid en genomgång av tidigare studier kan forskarna konstatera att 77 procent av studierna fann att alkoholkonsumtion hade en negativ inverkan på antingen behandling eller förebyggande arbete.

Forskarnas anser att även om studierna är så olika att det är svårt att dra några säkra slutsatser så tyder det starka sambandet på att alkoholkonsumtionen måste minska för att öka såväl effektiviteten i behandlingen som förebyggande verksamheten och på så vis minska smittspridningen.

Mer från Accent