Tvist om Tollare-träd fortsätter

Den segdragna tvisten om de skövlade träden på Tollare folkhögskola fortsätter. Det var i november förra året som rektorn på IOGT-NTOs folkhögskola Tollare i Nacka, beslutade att hugga ner 35 träd på skolans område, däribland en lindallé och tio ekar.

Kommunen var skarp i sin kritik och menade att rektor Anders Svensson brutit mot lagen genom att hugga ner livsdugliga, gamla träd och dessutom strunta i att söka dispens för detta. Lindarna omfattades av både biotopskydd och strandskydd.

Nu anmäler Länsstyrelsen i Stockholm Tollare för misstänkt miljörelaterad brottslighet. En åklagare ska bedöma om åtal ska väckas eller inte. Rektor Anders Svensson har inte gått att nås för en kommentar.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Tidigare artiklar:

Känslostorm på Tollare över kapade träd. Läs mer.

Tvist om Tollares träd. Läs mer.

 .

Mer från Accent