Tvångsvård ska skydda foster

Gravida som missbrukar alkohol eller narkotika ska kunna tvångsvårdas. Detta enligt ett nytt förslag från regeringen.

Vem som får utsättas för tvångsvård regleras i LVM, lagen om vård av missbrukare. Regeringen vill nu ändra lagen så att även skyddet av ofödda barn blir grund för tvångsvård. En gravid kvinna ska kunna tvångsvårdas under hela graviditetet och upp till en månad efter förlossningen.

Tanken är att exempelvis mödravårdscentralerna ska anmäla gravida man misstänker missbrukar till socialtjänsten. Samtidigt påpekar man i förslaget vikten av noggranna avvägningar mellan personlig integritet och möjligheterna att värna fostret och det blivande barnets hälsa.

Ändringarna i LVM föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

Pierre Andersson

Mer från Accent