Två av tre föräldrar har tydliga gränser för alkohol

Två av tre föräldrar har uppmanat sina barn att de inte ska dricka alkohol innan de fyller 18 år, enligt en ny undersökning. Det innebär att var tredje förälder behöver bli tydligare med sina barn när det gäller alkoholfrågan, enligt Statens folkhälsoinstituts generaldirektör Sarah Wamala.

Sifo har på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut och inom ramen för kampanjen Tänk Om frågat föräldrar med barn som är antingen 15 eller 17 år hur de agerat för att förhindra att deras tonåring dricker före 18-årsålder.

Drygt var tionde förälder i båda åldersgrupperna har utlovat någon form av belöning till sina barn om de inte dricker, röker eller liknande innan de fyller 18 år.

Ungefär två tredjedelar av föräldrarna har sagt till sina barn att de förväntar sig att de ska vara nyktra tills de fyllt 18 år. I gruppen med 15-åriga barn var det fler som sagt ifrån när det gäller alkohol, 69 procent jämfört med 62 procent för 17åringarna.

– En tolkning av undersökningens resultat är att nästan var tredje tonårsförälder kan behöva vara tydligare med att deras minderåriga ungdomar ska undvika alkohol. Nu vid skolavslutningarna vill vi rikta den uppmaningen till alla tonårsföräldrar, säger Sarah Wamala som är generaldirektör vid Statens folkhälsoinstitut i en kommentar.

Joanna Wågström

Mer från Accent