Två av tio kan tänka sig att langa till minderåriga

Tjugo procent av 20-40-åringarna i Stockholm skulle kunna tänka sig att köpa ut alkohol på Systembolaget till minderåriga. Detta enligt en ny undersökning från Preventionscentrum Stockholm.

Samma undersökning visar att 35 procent någon gång har köpt smuggelsprit och att 11 procent skulle kunna tänka sig att sälja vidare smuggelsprit till någon som inte fyllt 20 år.

I gruppen yngre män (20-31 år) är man generellt mer öppen för att langa. Här kan var tredje tillfrågad tänka sig att förse ungdomar med alkohol från Systembolaget. I samma grupp har närmare hälften (48 procent) köpt smuggelsprit.

– Det är för lätt för ungdomar att få tag på alkohol idag, säger Björn Fries, chef för Preventionscentrum Stockholm, i ett pressmeddelande. Den här undersökningen bekräftar att det i huvudsak är vi ”vanliga” vuxna som förser våra tonåringar med alkohol, inte organiserade spritsmugglare.

– Många unga uppger i undersökningar att de blir utsatta för sexuella övergrepp och våldsbrott nr de druckit och det är vuxenvärlden som gör det möjligt. Det är inte acceptabelt, fortsätter Björn Fries.

Pierre Andersson

Mer från Accent