Föreningsliv

Två års letande gav stoff till en jubileumsbok

När föreningen 312 Liljan fyllde 130 år för tre år sedan kom ett upprop från Föreningsarkivet i Jämtlands län om att dokumentera föreningens verksamhetshistoria. Sagt och gjort. En studiecirkel startades och nu har forskningsarbetet resulterat i en jubileumsbok som släpptes i mars i år.

Redan 1990 gjordes en byggnadsinvestering av föreningshusen. Nu var det alltså dags att ta reda på vilken verksamhet som funnits i husen.

– Vi beslöt att starta en studiecirkel som form för att ta oss an arbetet. Vi fick stöd och en introduktion av Föreningsarkivets chef och satte sedan igång. Vi vände oss till ordenshus, Folkets hus, kapell och bygdegårdar för att få mer information. I januari 2014 satte jag, Britt-Marie Persson, Sören Persson och Eva Lindén i gång och studerade de gamla handlingarna, säger Eva Sundin, IOGT-NTO i Östersund.

Hon berättar att deltagarna i cirkeln, utifrån egna intressen och preferenser, beslutade sig för att ta fram ett material som skulle kunna bli en liten skrift.

– Framför allt efterlyste vi intervjuer med medlemmar med minnen från Ås Föreningshus verksamhet, säger Eva Sundin och berättar att forskningsgänget träffades var fjortonde dag.

Ibland kändes det lite motigt eftersom det var mycket att plöja igenom, men samtidigt var det väldigt intressant, särskilt när vi märkte att materialet svällde. Det har varit en rolig och givande erfarenhet och det känns skönt att vi gjort det. NBV har uttryckt sin beundran och kommer att använda vår bok för att inspirera andra att gör en studiecirkel om föreningsforskning.

Projektet mynnade så småningom ut i boken Människors mötesplatser: föreningar och deras kulturmiljöer i Jämtlands län.

Där har en del av vårt material samt delar ur intervjuer med äldre medlemmar kommit med. Men studiecirkelarbetet var långtifrån färdigt tyckte vi, så vi beslutade oss för att fortsätta tills vi kände oss helt klara med vårt forskande i Logen Liljans historia. Det resulterade i jubileumsboken Jubileumsskrift 1883-2015 Logen 312 Liljan, som vi släppte under föreningens årsmöte i mars i år, säger Eva Sundin, som hoppas att boken nu ska sprida sig i vidare cirklar.

Mer från Accent