Rekordbeslag av cannabis och metamfetamin under 2009

Tullen ökade sina beslag av viss narkotika, doping, alkohol och cigaretter under 2009. En ökad införsel och ett nytt effektivare arbetssätt ligger bakom rekordbeslagen enligt Lars Hansson på Tullverket.

Enligt Tullverkets statistik för 2009 har beslagen av cannabis och metamfetamin, som liknar vanligt amfetamin men är starkare, mer än fördubblats och ligger på rekordnivåer jämfört med tidigare år.

Totalt stoppades nästan 125 kilo metamfetamin och 1,1 ton cannabis vid landets gränser under året. Det kan jämföras med cirka 55 kilo metamfetamin och 449 kilo cannabis under 2008.

– Cannabis är definitivt inget som har minskat i Sverige, det är fortfarande det vanligaste preparatet. Metamfetamin har också ökat i hela landet under 2000-talet, säger Lars Hansson, Tullverkets nationella specialist inom narkotika och doping.

Att införseln av drogerna har ökat kan Lars Hansson intyga men tullen har också blivit effektivare i sitt arbete. De senaste åren har Tullverket jobbat projektinriktat med långsiktiga mål, vilket börjar ge resultat.

– Vi har varit framgångsrika. Nu jobbar vi för att spräcka hela nätverk och inte bara ta kuriren som för in preparaten över gränsen. Det arbetet har resulterat i två riktigt stora beslag av cannabis och flera stora beslag av metamfetamin, säger Lars Hansson.

Beslagen av heroin och amfetamin låg kvar på ungefär samma nivåer som under 2008. Kokain och katbeslagen ökade något medan beslagen av ecstasy och opium minskade kraftigt.

Beslagen av dopingpreparat i tablettform ökade från 175 000 tabeletter under 2008 till 277 000 tabletter 2009. Doping i pulverform ökade från 6,6 kilo 2008 till 13,3 kilo 2009. Beslagen av flytande doping minskade något. 

Smugglingen av internetbeställd alkohol har ökat markant under året, något som nästan helt försvann för ett par år sedan då införseln blev tillåten men skattepliktig. Totalt har tullen stoppat nästan 95 000 liter öl, vin och sprit som beställts över internet.

– Det kan vara ett koncept att beställa över internet och försöka slippa betala alkoholskatt. Sedan är det bekvämt när det levereras vid dörren, säger Sune Rydén som är nationell specialist på alkohol hos Tullverket.

Utöver den internetbeställda alkoholen beslagtog tullen 348 000 liter starköl, 63 000 liter vin och 48 000 liter sprit. Beslagen av öl och vin ökade något jämfört med 2008 medan spritbeslagen minskade.

– Det har varit några stora beslag, alltså hela lastbilar med 15 000 liter alkohol. Det har varit väldigt ovanligt de senaste åren. Det vanligaste är den illegala frekventa införseln, det vill säga en person som åker fram och tillbaka med en skåpbil och för in runt 1000 liter åt gången, säger Sune Rydén.

Beslagen av cigaretter har nästan tredubblats jämfört med 2008 och totalt rör det sig som 57 miljoner cigaretter varav drygt hälften är förfalskade. Flera ärenden som berör cigarettsmuggling kan kopplas till organiserad brottslighet.

Joanna Wågström

Mer från Accent