"Trendigt att vara nykter"

Svenska tonåringar dricker mindre idag än för några år sedan. Folkhälsoinstitutet menar att en förändrad attityd hos föräldrarna ligger bakom. Dessutom tycker fler att det är trendigt att vara nykter.

I dagarna får strax över 100 000 föräldrar (alla med barn födda 1995) boken Tonårsparlören i brevlådan. Tanken är att man där ska kunna få vardagsnära tips om hur man som förälder pratar om alkohol med sina barn.

– Med stabil vetenskaplig forskning, uttryckt på ett sätt som både vuxna och tonåringar lätt förstår och tar till sig, vill vi bidra till den viktiga dialogen mellan föräldrar och barn om alkohol, säger Sven Andréasson, chef för avdelningen för drogprevention vid Statens Folkhälsoinstitut.

Sedan första upplagan av Tonårsparlören kom ut för sju år sedan har attityderna hos föräldrarna förändrats, menar Folkhälsoinstitutet. Betydligt färre låter ungdomarna smaka alkohol hemma och andelen som köper ut vin till sina döttrar i nian har minskat från 25 till 10 procent.

En av följderna är att alkoholkonsumtionen bland unga minskat stadigt de senaste åren.

– Det är en bra utveckling, och samtidigt lite överraskande, säger Sven Andréasson. Det är inte svårare för ungdomar att få tag på alkohol, tvärtom har den ökade smugglingen gjort det lättare. Och det finns tecken på att minskningen stannar upp. Därför är det viktigt att hålla diskussionen vid liv.

Pierre Andersson

Mer från Accent