Tre frågor till…

… Elin Lundgren, generalsekreterare på UNF och ombud på Socialdemokraternas kongress.

Du lyckades få igenom en förändring i partiets politiska riktlinjer när det gäller narkotikapolitiken. Vad handlade det om?

– I förslaget fanns formuleringen ”åtgärder som sprututbytesprogram och metadonbehandling är viktiga”. Det är absurt att i partiets riktlinjer peka ut två harm reduction-åtgärder som en förutsättning för ett värdigt liv. Ordet drogfrihet fanns inte ens med. Att bara lyfta fram det här är olyckligt.

Vad är problemet med rena sprutor till narkotikamissbrukare?

– Det bygger på en vidrig människosyn när man ger upp tanken på ett drogfritt liv. Och det finns för lite entydig forskning som verkligen visar vad som fungerar. Jag kan absolut se en poäng med försöksverksamhet på det här området men att peka ut detta som en ”viktig åtgärd” är fel.

Hur gick diskussionerna på kongressen?

– Det var jag som lade förslaget om att den här meningen skulle strykas men det var många som tyckte likadant. I gruppen som diskuterade det här innan förhandlingarna i plenum uppfattade jag att alla utom de föredragande var ganska överens med mig. I omröstningen vann mitt förslag med omkring 30 röster, så det var ganska nära.

Pierre Andersson

Mer från Accent