Tog in 2 376 liter starköl – friades från smuggling

Tullen tyckte att en 23-årig man bunkrat upp väl mycket alkohol i bilen. Där hittades 340 flak starköl, 158 liter alkoläsk, 12 liter vin och 15 liter sprit. Ändå kom Helsingborgs tingsrätt fram till att det inte kunde uteslutas att de 2 561 litrarna var avsedda för egen konsumtion.

Tullen i Helsingborg ansåg att den 23-årige mannen som i oktober förra året lastat skåpbilen med 2 376 liter starköl plus närmare 200 liter andra alkoholdrycker haft avsikten att smuggla in dryckerna för försäljning. Varorna beslagtogs och han åtalades för smuggling. Men i maj i år ogillade tingsrätten åtalet och mannen friades.

Den 23-årige mannen, som är bosatt i norra Sverige, erkände att han förde in alkoholen men uppgav att den var avsedd för hans egen och familjens konsumtion. Vid gränsövergången anmälde han inte dryckerna till tullbehandling.

– Mängden alkohol är bara en faktor, säger Teresa Brinck, operativ chef för Tullverket i Skåne.

Alkoholen kostade ungefär 18 500 danska kronor (22 200 SEK). Eftersom den 23-årige företagaren bedömdes ha god ekonomi var det inget skäl att misstänka smuggling enligt tingsrättens uppfattning.

Varför hade han köpt med sig så uppseendeväckande mycket alkohol? I domen resonerar tingsrätten så här:

Enkel matematik ger vid handen att enbart mängden öl räcker ett år för en person med en konsumtion om 6,5 liter öl per dag. Även om fem personer skulle dela på inköpet skulle det räcka ett år om de drack 1,3 liter öl varje dag.

Tingsrättens slutsats blev ändå att alkoholen kunde varit avsedd för personligt bruk som mannen påstod. Han sköter visserligen ett eget företag och har körkort, men hans alkoholkonsumtion är hög.

Mannen friades från misstanken om smuggling och fick tillbaka alkoholen. Leder ett fall som detta till uppgivenhet hos tullen, frågar man sig. En person vill föra in mängder av alkohol utan att det bedöms som smuggling. Flera tusen liter kan vara för ”personligt bruk”.

– Varje fall är unikt. Merparten av fallen håller i domstol, men vissa håller inte, kommenterar Teresa Brinck.

På frågan om det faktiskt är så svarar hon att det är ”en känsla” som Tullverket har. Någon statistik som visar att de flesta fall som kommer upp i domstol leder till fällande dom finns inte.

I ett fall som detta kan ärendet drivas vidare som ett skatteärende i stället. Den som fört in dryckerna kan alltså bli tvungen att betala skatt för dem.

Sven Rosell

Mer från Accent