Tobakslobbyisterna stoppade rökningen på krogen

Florence Bertletti har lobbat emot tobak under många år. Men egentligen är hon en folkhälsoaktivist. "Vad gör det om folk slutar röka om de ändå dricker alkohol varje dag? Allt handlar om folkhälsan," säger hon. Foto: Felicia Hedström

Alla vet att rökning är farligt och bidrar till sjukdomar och död. Men så har det inte alltid varit. De som lobbar emot tobak har nått fram med sitt budskap. Hur gick det till och vad kan vi lära från dem? Accent frågade lobbyisten Florence Bertletti.

– Vi ändrade först folks kunskap om tobak. Vi lärde dem att tobak är farligt. Sedan sa vi åt dem att sluta röka. Du kan inte säga till folk att sluta dricka när de inte vet om att alkohol är en drog, säger chefen för den europeiska organisationen Smoke Free Partnership, Florence Bertletti. I tolv år har hon jobbat som antitobakslobbyist i Bryssel.

– Ni kommer med för många budskap. Några engagerar sig i alkohol och våld, andra i alkohol och beroende. Ni måste börja säga samma sak, med en röst, och ni måste börja säga sanningen: att alkohol är en drog.

Skärpta tobakslagar
På trettio år har opinionen gjort en helomvändning när det gäller tobak i stora delar av västvärlden. Lagarna kring tobaksförsäljning skärps hela tiden. Ett exempel är förbudet att röka på krogar och restauranger som finns i många av Europas länder. Ett annat är varningstexten på cigarettpaket. Budskap som “Rökning dödar” är obligatoriska inom EU. En del länder har gått längre och märker paketen med fotografier på människor som blivit sjuka av rökning. På en spritflaska måste man inte ens skriva en innehållsförteckning.

Tobaksbolagen ljög medvetet
En händelse som öppnade upp för antitobakslobbyns framgångar är den stora tobaksskandal som utspelade sig i mitten på nittiotalet i USA. Sju av de stora tobaksbolagens vd:ar svor under ed i tv att de inte visste att tobak var beroendeframkallande.

Något som motbevisades efter att Jeffrey Wigand, en före detta anställd på tobaksbolaget Brown and Williamsson, som fått sparken när han ifrågasatte bolagets metoder, bestämde sig för att berätta vad han visste i en intervju i nyhetsprogrammet CBS 60 minutes.

Så här ska framtidens cigarettpaket se ut i EU om Florence Bertletti får som hon vill.

Stor tobaksskandal
Intervjun ledde till att flera stater i USA stämde tobaksbolagen. De tvingades offentliggöra dokument som bevisade att de länge känt till och mörkat riskerna med tobak. Tobaksbolagen nådde en förlikning som kostade dem 246 miljarder dollar.

– Hela världen fick reda på att tobaksbolagen medvetet ljög. Det var en skandal. Sanningen om tobak kom fram. Det var en vändpunkt.

Budskap att rökning är farligt
Tobakslobbyisterna vände sig till forskare, läkare, tandläkare och andra organisationer för att skapa samarbeten och koalitioner. Till slut kommunicerade alla samma budskap – rökning är farligt.

– I dag kan du inte gå in på en enda läkares, tandläkares eller cancerorganisations hemsida utan att få information om att tobak är skadligt. Men tandläkaren pratar inte om alkohol. Varför? Ingen har pratat med tandläkaren om det. En del läkare och forskare säger till och med att alkohol är bra för kroppen. Ni måste skapa samarbeten med forskarsamhället och läkarna och få dem att säga samma sak som ni – alkohol är en drog.

Bojkotta industrin
Inom EU är både tobaks- och alkoholindustrin aktiva med egna lobbyister som dagligen jobbar för att påverka politiker. De bjuder in till egna möten och arrange­mang men blir också inbjudna av parlamentariker och kommissionärer. Florence Bertletti har en tydlig ståndpunkt när det gäller möten med industrin:

– Gå inte dit. Sitt aldrig ner med industrin, inte i något sammanhang, inte någonsin. De har ingenting att tillföra när det gäller folkhälsa så det finns ingen anledning att prata med dem. Det är ni som har makten här. Om ni vägrar att komma till möten där industrin är med kan inte politikerna träffa dem heller. Hur skulle det se ut om en kommissionär ensam träffar företrädare för alkohol- eller tobaksindustrin? De kan helt enkelt inte göra det.

Florence Bertletti avslutar intervjun med en uppmaning:

– Kom ihåg att Sverige är föregångslandet när det gäller alkoholpolitik. Ni ligger i frontlinjen. Så när ni åker ut i världen: Försvara er regering och prata bara om hur bra det är i Sverige. Klaga inte på er alkoholpolitik för då säger resten av världen att Sveriges politik inte fungerar. Diskutera de brister ni har när ni är hemma och hylla Sverige när ni är borta.

Joanna Wågström

Ann-Therése Enarsson fick bort rökningen från krogen. Läs mer.

Tobakens intåg och fall – en tidslinje över tobakens historia. Läs mer.

 .

Mer från Accent