Alkoholstrategi

Tjugo organisationer lämnar EU:s hälsoforum

Hälsoexperter, Eurocare och ett tjugotal andra frivilligorganisationer hoppa av European Alcohol and Health Forum. Ett forum som IOGT-NTO lämnade redan 2013. Organisationerna är missnöjda med att alkohol inte prioriteras.

I ett brev begär idag drygt tjugo organisationer utträde ur the EU Alcohol and Health Forum, EAHF. Även de hälsoexperter som är knutna till forumet hoppar av. Anledningen är att organisationerna inte tycker att alkoholfrågan ges den prioritet den borde få. Den utlösande händelsen var EU-kommissionärens tal vid ett möte med EAHF förra veckan. Han meddelade då att det inte blir någon ny alkoholstrategi i EU, trots att parlamentet röstat för en ny strategi och 17 hälsoministrar krävt detsamma.

Forumet, vars ordförande är hälsokommissionär Vytenis Andriukaitis, har medlemmar både från alkoholindustrin och hälsoorganisationer.

– Det här är en sorgens dag för dem som bryr sig om Europas hälsa. Kommissionens prioritering av alkoholindustrins intressen framför folkhälsans har blivit tydlig. Många frivilligorganisationer har deltagit aktivt, och i god tro, i EAHF i förhoppning om att deras arbete ska leda till framsteg och minska alkoholskadorna. När vi ändå inte sett några tecken som tyder på att forumet har lett till några meningsfulla resultat eller fått löfte om en ny strategi, ser vi inga alternativ till att lämna den här misslyckade organisationen, säger Sir Ian Gilmore, ordförande i EAHF:s vetenskapliga grupp, i ett pressmeddelande.

Även Mariann Skar, generalsekreterare i Eurocare, är besviken.

– Kommissionären själv har sagt att dryckesbeteendet i Europa är bra för industrin, men inte för folkhälsan. Europa är den region i världen där det dricks mest alkohol. Eurocare representerar 58 organisationer i 25 länder och vi beklagar kommissionens beslut att inte införa någon ny alkoholstrategi för EU. Medlemsstater, Europaparlamentet och frivilligorganisationer har alla efterlyst en strategi. Nu får vi ett sådant här beslut kastat i ansiktet, säger Mariann Skar i samma pressmeddelande.

IOGT-NTO lämnade EAHF redan 2013 eftersom organisationen inte tyckte att arbetet var meningsfullt. Irma Kilim, politisk sekreterare i EU-frågor på IOGT-NTO beklagar att det blivit så här.

– Det är tråkigt att det behövt gå så här långt och att forumet inte används som det var tänkt. Å andra sidan tycker jag att det är bra att det civila samhället organiserar sig och säger ifrån. Tydligen behövs det sådana här radikala åtgärder för att kommissionen ska förstå allvaret, säger hon.

I ett öppet brev till hälsokommissionären uttrycker organisationerna sin oro och förklarar varför de hoppar av:

  •  Kommissionen ignorerar uppmaningen från parlamentet och medlemsstaterna att ta fram en ny alkoholstrategi.
  • Kommissionen planerar att istället inkludera alkohol i en strategi för att motverka kroniska sjukdomar, vilket utesluter andra typer av skador som orsakas av alkohol till exempel rattfylleri, våld i hemmet och sexuellt utnyttjande av barn.
  • Det finns inga belägg för att EAHF gjort någon som helst nytta för folkhälsan.
  • Forumet etablerades för att stödja implementeringen av den förra alkoholstrategin. Utan strategi har forumet inget berättigande.

Organisationerna bakom brevet uttrycker också sin besvikelse över att hälsokommissionären inte velat träffa folkhälsoexperterna utan att industrins representanter är närvarande.

Följande 22 organisationsföreträdare har skrivit under:

Mariann Skar, Secretary General, European Alcohol Policy alliance (Eurocare)
Nina Renshaw, Secretary General, European Public Health Alliance (EPHA)
Katrin Fjeldsted, President, Standing Committee of European Doctors (CPME)
Wendy Yared, Director, European Cancer Leagues (ECL)
Laurent Castera, Secretary-General, European Association of the Study of the Liver (EASL)
Jan Peloza, President, Alcohol Policy Youth Network (APYN)
Ennio Palmesino, Delegate for European Affairs, European Mutual Help Network for Alcohol related problem (EMNA)
Prof Thierry Ponchon, Chair of Public Affairs Committee, United European Gastroenterology (UEG)
Mervi Jokinen, President, European Midwives Association (EMA)
Peter Allebeck, President, Nordic Alcohol and Drug Policy Network (NordAN)
Kristina Mickevičiūtė, Vice-President on External Affairs, European Medical Students’ Association (EMSA)
Professor Sir Ian Gilmore, Chair of EAHF Science Group
Katherine Brown, Director, Institute of Alcohol Studies (IAS), UK
Eric Carlin, Director, Scottish Health Action on Alcohol Problems (SHAAP)
Professor Nick Sheron, Representative to the EU Alcohol and Health Forum,
Royal College of Physicians London, UK (RCP)
Claude Riviere, Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA)
Adisa Dizdarević , Secretary General, No Excuse Slovenia
Tiziana Codenotti, Eurocare Italy
Lauri Beekmann, President, Estonian Temperance Union
Suzanne Costello, CEO, Alcohol Action Ireland
Gabriele Bartsch, German Centre for Addiction (DHS)

Mer från Accent